Besin Grupları Nelerdir?

Besinler, içerdikleri öğeler bakımından birbirlerine benzerlik veya farklılık gösterirler. Besin grupları altıya ayrılır.